CĂN HỘ A: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng : 43.16m2

Căn hộ mẫu loại A
Vị trí căn hộ loại A

CĂN HỘ B: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng : 44.46m2

Căn hộ mẫu loại B
Vị trí căn hộ loại B

CĂN HỘ C': 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 48.88m2

Căn hộ mẫu loại A2'
Vị trí căn hộ loại C'

CĂN HỘ D: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 49.14m2

Căn hộ mẫu loại D
Vị trí căn hộ loại D

CĂN HỘ E: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 53.34m2

Căn hộ mẫu loại B
Vị trí căn hộ loại E

CĂN HỘ F: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 53.34M2

Căn hộ mẫu loại F
Vị trí căn hộ loại F